การป้องกันศูนย์ข้อมูล Data Center

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันศูนย์ข้อมูล ( Protection of Data Centers: A Good Practice Guide)

จุดเริ่มต้นของการกำหนดแนวทางการป้องกันนั้นควรจะต้องเริ่มจากประเมินความเสี่ยงและอุปสรรค หรือภัยคุกคามของศูนย์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆเสียก่อน เพื่อให้เราทราบถึงจุดอ่อนและสามารถแยกความเสี่ยงของธุรกิจว่ามีรูปแบบใดบ้าง

ความหลากหลายของการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

ในการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในบ้านเรา จำเป็นต้องใช้หลายๆทีมงานของแต่ละองค์กรในการวางแผนการจัดจ้างผู้ออกแบบ การวิเคราะห์และสรุปถึงแบบที่จะทำการจัดจ้างผู้ก่อสร้าง ผู้ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ตลอดจนการบำรุงรักษาและจัดทำแผนฉุกเฉิน

ยิปซั่มบอร์ด

ยิปซั่มบอร์ด

                                                                      ยิปซั่มบอร์ด & ฝ้าเพดาน

 

ปัจจุบันแผ่นยิปซั่มบอร์ด ได้ถูกพัฒนาการให้มีคุณสมบัติพิเศษมากมาย ทั้งกันความร้อน ทนไฟ ทนต่อสภาพอากาศที่ชื้น น้ำหนักเบากว่าผนังก่ออิฐฉาบปูนถึง 5 เท่า ซึ่งจะเหมาะสมกับงานห้องData Center

RAISED FLOOR

Raised Floor พื้นยก

RAISED FLOOR

 

 

พื้นยกคือ ระบบพื้น 2 ชั้น (Double Floor) ที่นิยมใช้ในห้อง Data Center มีลักษณะยกพื้นสูงขึ้นเพื่องานระบบป้องกันการรั่วของน้ำอาจทำความเสียหายกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งเกิดขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์

ห้องมั่นคงสำหรับ Data Center (Strong Room )

ห้องมั่นคงสำหรับ Data Center (Strong Room )

ห้องมั่นคง สำหรับองค์กรที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ ถ้าพูดถึงคำว่าข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางธุรกิจ การเงินหรือข้อมูลลูกค้า นั่นก็หมายความถึงสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ขององค์กรเลยก็ว่าได้