ระบบควบคุมการเข้า-ออก Access Control

 

AlphaCom and Lenel OnGuard access control

 

Access control(1)

 

 

 

ระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตู หรือ Access Control คือระบบที่ใช้สำหรับการควบคุมการผ่านเข้าออกประตูหรือช่องทางเข้าออกต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ล็อคแบบที่ทำงานด้วยกลไกทางไฟฟ้า (Electric Door Lock)