รางจ่ายไฟฟ้า (Busway) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ระบบรางจ่ายไฟฟ้า (Busway) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ – PowerWave Bus System

ในปัจจุบันการใช้งาน Busduct นอกจากจะเป็นการออกแบบเพื่อติดตั้งใช้งานสำหรับอาคารสูงเท่านั้น หากทั้งยังมีการนำมาใช้เป็นทางเดินไฟฟ้าสำหรับส่งจ่ายระบบไฟฟ้าภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) อีกด้วย

 

GENERATOR,TRANSFORMER,MDB,ATS,SWITCHBOARD


 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR)

             เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) คือหนึ่งอุปกรณ์ในระบบการส่งจ่ายที่มีความสำคัญที่สุดอีกระบบหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับเพื่อให้หน่วยงานต่างๆมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง

SURGE PROTECTION อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

SURGE PROTECTION อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

Surge Protection จึงมีความจำเป็นต่อห้อง Data Center โดย ทำหน้าที่ในการป้องกันสภาวะที่แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ากระโชก
ในระยะเวลา สั้นๆ เช่นการสับหรือปลดวงจรไฟฟ้า กระแสสูงที่เกิดจากฟ้าผ่าเข้ามาในระบบช่วงเวลาสั้นๆ โดยทำการลดหรือขจัดกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่

แบตเตอรี่ สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ BATTERY

แบตเตอรี่ UPS สำหรับห้องคอมพิวเตอร์battery

สำหรับห้อง Data Center ไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำหน้าที่ให้พลังงานอุปกรณ์แม่ข่ายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ซึ่งแบตเตอรี่ UPS นั้นจะทำหน้าที่ในการสะสมพลังงานไฟฟ้า ให้เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ ที่เรียกกันว่า UPS ขณะที่มีการจ่ายไฟในสภาวะปกติ

Branch Circuit Monitoring System (BCMS)-PDI

Overview

ระบบการตรวจสอบระบบไฟฟ้าวงจรย่อย (Branch Circuit Monitoring System) เป็นระบบที่สามารถช่วยบริหารจัดการเชิงรุก สำหรับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าวงจรย่อยของอุปกรณ์แต่ละตู้ Rack ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)

ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ Uninterruptible Power Supply (RIELLO UPS)

เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ผลิตภัณฑ์ RIELLO

เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ Uninterruptible Power Supply หรือ UPS มายถึง แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องสำหรับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ Server เป็นต้น