ระบบตรวจจับควันความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector System)

ระบบตรวจจับควันความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector System)                  ในปัจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เหตุเพราะว่าการทำงานระบบตรวจจับควันไฟความไวสูงเหล่านี้ มีความไวในการตรวจจับควันสูงกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันโดยทั่วไป (Smoke Detector) หลายเท่า ซึ่งความไวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลห้องศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถทราบได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่จะมีความสูญเสียอันเกิดจากเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังได้ และยังช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการแก้ไขเหตุการณ์หรือความผิดปกติได้อย่างทันท่วงที นับได้ว่าเหมาะสมกับการลงทุน                                                                …

Fire Suppression System

Fire Suppression System (NOVEC1230 , FM200 , IG100 , IG55)

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลสำคัญขององค์กร จึงควรมีระบบดับเพลิงสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบอัตโนมัติ เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ

ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ (Water Mist Fire Protection System) – HI-FOG

  ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ ระบบดับเพลิงที่เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม                  ปัญหาที่เราพบบ่อยสำหรับระบบดับเพลิงในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่  ก็คือความเสียหายที่เกิดจากปริมาณน้ำมากที่ฉีดอยู่ที่บริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังจากที่ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ทำงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับผู้ใช้งานอาคารที่ไม่สามารถกลับเข้าไปในพื้นที่ได้ทันทีหลังจากเกิดเหตุ อีกส่วนจะเป็นความด้อยของระบบสารสะอาดดับเพลิงที่ไม่สามารถทำงานในพื้นที่เปิดได้ ดังนั้น บางครั้งจึงไม่สามารถติดตั้งในพื้นที่ทั่วไปได้                  แต่ในปัจจุบันมีระบบดับเพลิงที่สามารถลดความสูญเสียหรือปัญหาดังกล่าวได้นั่นก็ คือ ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ (Water Mist System)  ซึ่งการทำงานของระบบดับเพลิงประเภทนี้ จะใช้น้ำเพียง 10% ของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) เมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่เกิดเหตุที่เท่ากัน ข้อดีอีกประการหนึ่ง คือสามารถลดพื้นที่การเก็บกักน้ำดับเพลิงสำหรับอาคารได้ พร้อมทั้งยังออกแบบ และติดตั้งในพื้นที่เปิด และพื้นที่ทั่วไปได้          …