ระบบตรวจจับควันความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector System)

ระบบตรวจจับควันความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector System)

ในปัจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เหตุเพราะว่าการทำงานระบบตรวจจับควันไฟความไวสูงเหล่านี้ มีความไวในการตรวจจับควันสูงกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันโดยทั่วไป (Smoke Detector) หลายเท่า

Fire Suppression System

Fire Suppression System (NOVEC1230 , FM200 , IG100 , IG55)

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลสำคัญขององค์กร จึงควรมีระบบดับเพลิงสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบอัตโนมัติ เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง