BCMS : Branch Circuit Monitoring System

BCMS: Branch Circuit Monitoring System

ฺBCMS คือ หนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่มีความพร้อมที่สูงและใช้พลังงานของอุปกรณ์ไอทีอย่างมีประสิทธิภาพ คือเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (DCIM : Data center Infrastructure Management) ผลิตภัณฑ์ SynapSense จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกกันว่า Data Center Infrastructure Management (DCIM) ผลิตภัณฑ์ SynapSense จากประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็น โซลูชั่นแบบรวมศูนย์ในการมอนิเตอร์ติดตามสภาวะการใช้พลังงาน ระบบการทำความเย็นและตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมอื่นๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์