ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector)

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector) เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในบริเวณที่มีความเสี่ยง

BCMS : Branch Circuit Monitoring System

BCMS: Branch Circuit Monitoring System

ฺBCMS คือ หนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่มีความพร้อมที่สูงและใช้พลังงานของอุปกรณ์ไอทีอย่างมีประสิทธิภาพ คือเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (DCIM : Data center Infrastructure Management) ผลิตภัณฑ์ SynapSense จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกกันว่า Data Center Infrastructure Management (DCIM) ผลิตภัณฑ์ SynapSense จากประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็น โซลูชั่นแบบรวมศูนย์ในการมอนิเตอร์ติดตามสภาวะการใช้พลังงาน ระบบการทำความเย็นและตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมอื่นๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ (Water Leak Detector)

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ หรือ Water Leak Detector ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากน้ำรั่วซึม พร้อมบอกระยะที่เกิดการรั่วซึมได้

ระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : DCIM)

Data Center Infrastructure Management (DCIM) เป็นโซลูชั่นแบบรวมศูนย์ในการมอนิเตอร์ติดตามการใช้พลังงานระบบการทำความเย็น และตัวแปร ในศูนย์คอมพิวเตอร์