Kentix SmartXcan

ผลิตภัณฑ์ Kentix SmartXcan คือ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ ช่วยลดจำนวนเจ้าหน้าที่ประจำจุดในการวัด เหมาะใช้งานในหลายสถานที่เช่น ออฟฟิศ ธนาคาร ฯลฯ

AI Temperature Detection – MING JI

ผลิตภัณฑ์ Ming Ji AI Temperature Detection Kit MINI Version เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปัญญาประดิษฐ์ สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายของบุคคลผ่านทางใบหน้า

Sentryum UPS

Sentryum เป็น UPS ที่เป็นเทคโนโลยีไร้หม้อแปลง Generation ที่ 3 ของ RIELLO ซึ่งเป็น UPS แบบ True ON LINE Systems มีขนาดพิกัด 20 kVA/20kW