ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)

 

12045629_1663415600594635_6866031654799157346_o-480x311

               ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Computer Center) เปรียบเสมือนบ้านที่ทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนการทำงาน ของ IT หรือ ระบบสารสนเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทว่าเราจะจัดการบริหารและดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ได้พบกับคำว่า “ประสิทธิภาพสูงสุด” นั่นคือคำถามสำคัญสำหรับผู้ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์หรือเจ้าหน้าที่ด้าน IT

 

               ดังนั้น SITEM ในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนองค์กรในประเทศให้มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทาง IT ขององค์กรนั้นให้สามารถแข่งขันกับองค์กรชั้นนำของโลกได้ การบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA CENTER) ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ IT ของเราให้ดีขึ้นได้