ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม เทคโนโลยี TDR

It is necessary for every data cในศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกศูนย์นั้นต้องมีการเดินสายตรวจจับน้ำรั่วซึมเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมที่อาจจะมาจากเครื่องปรับอากาศ