ระบบรับ-ส่งบุตรหลานด้วยเทคโนโลยีแสกนใบหน้า – POINTGUARDZ

ผลิตภัณฑ์ PointGuardZ ELEMENTARY เป็นระบบรับ-ส่งบุตรหลานด้วยการแสกนใบหน้าที่มีความรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง สามารถแจ้งเตือนได้