การป้องกันศูนย์ข้อมูล Data Center

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันศูนย์ข้อมูล ( Protection of Data Centers: A Good Practice Guide)

จุดเริ่มต้นของการกำหนดแนวทางการป้องกันนั้นควรจะต้องเริ่มจากประเมินความเสี่ยงและอุปสรรค หรือภัยคุกคามของศูนย์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆเสียก่อน เพื่อให้เราทราบถึงจุดอ่อนและสามารถแยกความเสี่ยงของธุรกิจว่ามีรูปแบบใดบ้าง

ความหลากหลายของการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

ในการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในบ้านเรา จำเป็นต้องใช้หลายๆทีมงานของแต่ละองค์กรในการวางแผนการจัดจ้างผู้ออกแบบ การวิเคราะห์และสรุปถึงแบบที่จะทำการจัดจ้างผู้ก่อสร้าง ผู้ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ตลอดจนการบำรุงรักษาและจัดทำแผนฉุกเฉิน

ยิปซั่มบอร์ด

ยิปซั่มบอร์ด & ฝ้าเพดาน

ยิปซั่มบอร์ด (Gypsum Board)                    ปัจจุบันแผ่นยิปซั่มบอร์ด ได้ถูกพัฒนาการให้มีคุณสมบัติพิเศษมากมาย ทั้งกันความร้อน ทนไฟ ทนต่อสภาพอากาศที่ชื้น น้ำหนักเบากว่าผนังก่ออิฐฉาบปูนถึง 5 เท่า ซึ่งจะเหมาะสมกับงานห้อง Data Center                  หากต้องการต่อเติมห้อง อาจใช้ยิปซั่มบอร์ดมาเป็นส่วนประกอบในการตกแต่งผนังภายใน ก็ช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดี กระบวนการผลิตปัจจุบันได้เพิ่ม อลูมินั่มฟอยล์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการสะท้อนรังสีความร้อนได้สูงถึง 95% ติดไว้ด้านหลังของแผ่นยิปซั่ม ส่งผลให้ บ้านที่เลือกใช้วัสดุยิปซั่ม ลดอุณหภูมิความร้อนภายในได้ดี เหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นผนัง ฝ้าเพดาน ภายในห้องData Centerที่ต้องการปรับอุณหภูมิให้เย็นลง เมื่อห้องData Centerอุณภูมิลดลงแน่นอนว่า เครื่องปรับอากาศก็ทำงานเบาขึ้น ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าประหยัดกระเป๋าได้อีกเช่นกัน                  แผ่นยิปซัม ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล ส่วนประกอบสำคัญคือแกนกลาง ของแผ่นยิปซัมเป็นเนื้อปูนยิปซัม ปิดทับด้วยกระดาษชนิดเหนียวพิเศษทั้งสองด้านจึงทนทานต่อการใช้งาน มีคุณสมบัติไม่ติดไฟเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี และมีพื้นผิวที่เนียนเรียบสม่ำเสมอ ช่วยให้ได้ผลงานสวยงาม เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดานและผนังภายใน แผ่นยิปซัม                  ด้วยประสบการณ์การเป็นผู้บุกเบิกการผลิตแผ่นยิปซัมรายแรกของประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่า ยิปรอค เป็นผู้ชำนาญ…

ระบบกักเก็บลมเย็นภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cold Aisle Containment)

ระบบกักเก็บลมเย็นภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cold Aisle Containment)                  ในปัจจุบันศูนย์คอมพิวเตอร์หลายๆแห่ง มีการเลือกใช้อุปกรณ์ Server ให้มีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพการทำงานเท่ากันหรือสูงขึ้น ถึงอย่างไรก็ตามอุปกรณ์ที่บริษัทผู้ผลิตแข่งกันกันให้มีขนาดเล็กลงนั้น ก็ยังพบว่ามีน้ำหนักที่สูงและการกินไฟสูง เมื่ออุปกรณ์ยังมีการกินไฟที่สูงในขนาดอุปกรณ์ที่เล็กลง สิ่งหนึ่งที่หลีกเหลี่ยงไม่ได้คือความร้อนต่อเเร็คที่สูงขึ้นเนื่องจากต่อหนึ่งแร็คสามารถใส่อุปกรณ์ได้มากขึ้น ดังนั้นระบบระบายความร้อนของศูนย์คอมพิวเตอร์มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีประสิทธิภาพที่ดี และระบบที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบปรับอากาศนั้น คือ ระบบ Cold Aisle Containment                หลักการแบ่งแถวร้อนและแถวเย็น (Hot and Cold Axis) ตามมาตรฐานปรับอากาศ ASHRAE TC 9.9 เพื่อแยกระหว่างลมร้อนและลมเย็นภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้แยกออกจากกันนั้น เป็นการลดการปะปนกันของลมร้อนและเย็น ทำให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการลดค่าการใช้ไฟฟ้าใน Data center ลดลง      …

RAISED FLOOR

พื้นยก (Raised Floor)

Raised Floor                    พื้นยกคือ ระบบพื้น 2 ชั้น (Double Floor) ที่นิยมใช้ในห้อง Data Center มี ลักษณะยกพื้นสูงขึ้นเพื่องานระบบป้องกันการรั่วของน้ำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งเกิดขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ตัวกำลังทำงาน จะช่วยรักษาเสถียรภาพของคอมพิวเตอร์โดยพื้นที่ระหว่างพื้นยก (Raise Floor) และใต้พื้นยก (Sub Floor) ทำหน้าที่เหมือนกับท่อส่งลม หรือ Air Plenum มีฉนวนยางพร้อมแผ่นอลูมิเนียม สำหรับป้องกันการสูญเสียพลังงาน และการกลั่นตัวของไอน้ำบริเวณ ใต้พื้นยก (Sub Floor) รวมถึงขาตั้งของพื้นยกในพื้นที่ระหว่าง พื้นยก (Raise Floor) และ ใต้พื้นยก (Sub Floor) มักมีการเดินสายไฟได้มีการนำ Foamed Cement เข้ามาเป็นตัวช่วยในการเพิ่มการรับน้ำหนัก นอกจากนี้ที่บริเวณของขอบพื้นยกยังได้มีการใช้วัสดุ PVC…

ห้องมั่นคงสำหรับ Data Center (Strong Room)

ห้องมั่นคงสำหรับ Data Center (Strong Room)                  ห้องมั่นคง สำหรับองค์กรที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ ถ้าพูดถึงคำว่าข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางธุรกิจ การเงินหรือข้อมูลลูกค้า นั่นก็หมายความถึงสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ขององค์กรเลยก็ว่าได้ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานของธุรกิจเลยทีเดียว ดังนั้นเจ้าของธุรกิจประเภทนี้ จึงให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลและพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องการสูญเสียข้อมูลดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดจากการโจรกรรมหรือการสูญเสีย อันเนื่องจากการทำงานของระบบ รวมไปถึงสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือ การสูญเสียจากอัคคีภัยและภัยภิบัติด้วย                   ห้องมั่นคง หรือที่เราเรียกกันว่า IT Security Room หรือ Strong Room ถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือสถานที่เก็บข้อมูลสำคัญขององค์กร ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่สำคัญเช่น อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ , เทป , ดิสค์เก็บข้อมูล รวมไปถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นกระดาษ หรือเทป ในกรณีที่ข้อมูลเหล่านี้สูญเสียหรือหายไปนั้นหมายความถึงการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับองค์กร…