ระบบปรับอากาศแบบ VRV หรือ VRF

ระบบปรับอากาศแบบ VRV หรือ VRF                    ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ส่งผลให้ตลอดทั้งปีมีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ดังนั้นการสร้างบรรยากาศภายในอาคารให้เข้าสู่สภาวะสบายหรือ COMFORT ZONE การใช้ระบบปรับอากาศในอาคารจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย และจากการสำรวจพบว่า พลังงานที่ใช้ภายในอาคารส่วนใหญ่หรือมากกว่าร้อยละ 60 นำไปใช้เพื่อขับเคลื่อนระบบปรับอากาศทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบปรับอากาศหรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ร่วมกับระบบปรับอากาศ เพื่อทำให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบให้สูงขึ้น โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมคือ ระบบปรับอากาศแบบ VRV หรือ VRF                ระบบปรับอากาศแบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) หรือ ระบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) เป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่ลักษณะการทำงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดของการทำความเย็นและจำนวนตัวเครื่องภายในที่ทำการติดตั้งได้ ระบบนี้จึงเป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่นิยมใช้ในอาคารขนาดใหญ่ โดยลักษณะทั่วไปของระบบประกอบด้วย ส่วนของคอยล์ร้อน (Outdoor unit) 1 ตัว…

ระบบเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF

ระบบเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF   ระบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) หรือ ระบบ VRF (Variable Refrigerant Flow)                เป็นระบบของเครื่องปรับอากาศของเครื่องปรับอากาศที่มีลักษณะการทำงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระของโหลดและเครื่องปรับอากาศ ขณะที่มีการทำงานของเครื่องปรับอากาศเยอะตัวควบคุมจะทำงานโดยสั่งให้มีการจ่ายน้ำยาเข้าไปในระบบเยอะ ขณะที่เครื่องปรับอากาศทำงานน้อย ระบบจะควบคุมในการจ่ายปริมาณน้ำยาให้เพียงพอกับการทำงาน ระบบนี้เหมาะกับการติดตั้งในอาคารที่ถูกจำกัดในเรื่องของพื้นที่วางคอยล์ร้อน (CONDENSOR UNIT) เพราะคอยล์ร้อน 1 ตัว สามารถทำการเชื่อมต่อกับคอยล์เย็น (FAN COIL UNIT) ภายในอาคารได้หลายตัว ซึ่งอาจจะอยู่ชั้นเดียวกันหรือหลายชั้นก็ได้ ซึ่งการทำงานของคอยล์เย็นนั้นมีการทำงานที่แยกอิสระต่อกัน จึงสามารถทำการควบคุมอุณหภูมิได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ                ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแทบทุกอาคาร และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ส่วนใหญ่นั้นก็มาจากระบบเครื่องปรับอากาศ จึงทำให้มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมในระบบเครื่องปรับอากาศ โดยที่กำลังนิยมติดตั้งในอาคารนั้นคือ ระบบเครื่องปรับอากาศแบบ VRV หรือ VRF อุปกรณ์ในการควบคุมมีอยู่…