Master HP

MASTER HP Series มีการออกแบบให้มีการปกป้องและคุณภาพพลังงานไฟฟ้าสูงสุด สำหรับศูนย์ข้อมูลและการใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดย UPS ออกแบบมาให้มีวงจรเรียงกระแสแบบ IGBT, DSP (Digital Signal Processor)

Multi Power

MULTI POWER ได้รับการออกแบบมารองรับการใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการเติบโตสูง สามารถออกแบบการใช้งานให้ขยายพิกัดการจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ควบคู่ไปกับความต้องการของธุรกิจ โดยไม่ทำให้เกินขนาดของ UPS เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการลงทุนครั้งแรกและค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมด

Multi Sentry

MULTI SENTRY – MST เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ที่ทันสมัยที่สุด ทำงานแบบ on-line double-conversion เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด (VFI-SS-111) ตามมาตรฐานสากล IEC EN 62040-3

รางจ่ายไฟฟ้า (Busway) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ระบบรางจ่ายไฟฟ้า (Busway) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ – PowerWave Bus System

 

               ในปัจจุบันการใช้งาน Busduct นอกจากจะเป็นการออกแบบเพื่อติดตั้งใช้งานสำหรับอาคารสูงเท่านั้น หากทั้งยังมีการนำมาใช้เป็นทางเดินไฟฟ้าสำหรับส่งจ่ายระบบไฟฟ้าภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) อีกด้วย

 

รางปลั๊กไฟอัจฉริยะ (Power Distribution Unit : PDU) – BLUELINE

รางปลั๊กไฟอัจฉริยะ (Power Distribution Unit : PDU) – BLUELINE                  PDU (Power Distribution Unit) คือ อุปกรณ์ควบคุมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในตู้ Rack ภายในห้อง Data Center โดยผลิตภัณฑ์ PDU (Power Distribution Unit) ของ BLUELINE เป็นรางปลั๊กไฟอัจฉริยะ (Intelligent PDU) ที่นอกจากจะสามารถใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่างๆ แล้ว ยังสามารถแสดงสถานะการใช้พลังงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในตู้ Rack ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ การบริหารจัดการพลังงานของแต่ละอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงเข้ากับ Output ของรางปลั๊กไฟอัจฉริยะ (Intelligent PDU) อีกด้วย ทั้งสามารถนำค่าที่แสดงไปทำการประมวลผลเพื่อคำนวณค่า Power Usage Effectiveness (PUE) ซื่งเป็นมาตรฐานการชี้วัดความคุ้มค่าของการใช้พลังงานไฟฟ้าใน Data…

GENERATOR,TRANSFORMER,MDB,ATS,SWITCHBOARD

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือหนึ่งอุปกรณ์ในระบบการส่งจ่ายที่มีความสำคัญที่สุดอีกระบบหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับเพื่อให้หน่วยงานต่างๆมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง

อุปกรณ์ควบคุมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับห้อง Server (Power Distribution Unit : PDU)

PDU (Power Distribution Unit) ประกอบไปด้วยอุปกรณ์สำคัญที่ทำหน้าที่สำหรับจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบสายดินของ Computer Level Grounding และระบบตรวจการณ์ พร้อมทั้งบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

MTS

เครื่องสลับจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (Multi Transfer Switch : MTS) – RIELLO

เครื่องสลับจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (Multi Transfer Switch : MTS) – RIELLO                  นอกจากเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ Uninterruptible Power Supply ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ลดความเสี่ยง การเกิดความเสียหายของข้อมูลคอมพิวเตอร์จากเหตุการณ์ไฟดับหรือเกิดปัญหาจากระบบไฟฟ้าผิดปกติ สำหรับห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) แล้ว ยังมีอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับองค์กรที่มีระบบไฟฟ้าจาก 2 แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Redundant Power Supply) เช่น ภายในอาคารที่มีระบบไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้า 2 หม้อแปลง หรืออาคารที่มีการใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าเป็นจำนวน 2 เครื่อง แบบสำรองการใช้งาน (Hot Standby) โดยเครื่องสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (Multi Transfer Switch : MTS) มีคุณสมบัติในการตรวจสอบสถานะของแหล่งไฟฟ้าทั้งสองแหล่ง และมีความสามารถในการโอนย้ายการจ่ายไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหนึ่งไปสู่อีกแหล่งไฟฟ้าหนึ่ง ได้โดยอัตโนมัติแบบทันทีทันใด ไม่ขาดตอน…