ระบบตรวจจับควันความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector System)

ระบบตรวจจับควันความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector System) มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เหตุเพราะแจ้งเตือนเราก่อนเกิดอัคคีภัยได้

Fire Suppression System

Fire Suppression System (NOVEC1230 , FM200 , IG100 , IG55)

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลสำคัญขององค์กร จึงควรมีระบบดับเพลิงสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบอัตโนมัติ เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ

ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ (Water Mist Fire Protection System) – HI-FOG

ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ                  ปัญหาที่เราพบบ่อยสำหรับระบบดับเพลิงในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่  ก็คือความเสียหายที่เกิดจากปริมาณน้ำมากที่ฉีดอยู่ที่บริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังจากที่ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ทำงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับผู้ใช้งานอาคารที่ไม่สามารถกลับเข้าไปในพื้นที่ได้ทันทีหลังจากเกิดเหตุ อีกส่วนจะเป็นความด้อยของระบบสารสะอาดดับเพลิงที่ไม่สามารถทำงานในพื้นที่เปิดได้ ดังนั้น บางครั้งจึงไม่สามารถติดตั้งในพื้นที่ทั่วไปได้                Hi-Fog จึงเป็นระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ (Water Mist System) ชนิดแรงดันสูงที่จะมาทดแทนระบบดับเพลิงอื่นๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ, ระบบสารสะอาดดังเพลิง FM 200, IG100, IG55, NOVEC1230 เป็นต้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย                โดยหลักการดับก็คือการลดอุณหภูมิของเปลวเพลิงโดยใช้พื้นที่ผิวของหยดน้ำสัมผัสกับเปลวไฟ HI-FOG จึงคิดค้นวิธีการดับเพลิงโดยการทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสของนํ้า…