ระบบรับ-ส่งบุตรหลานด้วยเทคโนโลยีแสกนใบหน้า – POINTGUARDZ

ผลิตภัณฑ์ PointGuardZ ELEMENTARY เป็นระบบรับ-ส่งบุตรหลานด้วยการแสกนใบหน้าที่มีความรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง สามารถแจ้งเตือนได้

ระบบ Video Wall

ระบบ Video Wall เป็นเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาจากเทคโนโลยีประเภท Projector ที่เราเห็นทั่วไปตามโรงฉายหนัง การฉาย Presentation หรือหรือแม้แต่การใช้งานตามที่พักอาศัย