ท่อไร้ประกายไฟและความร้อน PYPLOK

PYPLOK เป็นเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์สิทธิบัตรจากประเทศแคนาดา ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันมาตราฐานระดับโลก เช่น ASME, ANSI, DNV, ABS, BV, CCS, NK, LLYOD

ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)

ดาตาเซ็นเตอร์ (Data Center) หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เสมือนบ้านที่ทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนการทำงาน ของ ระบบสารสนเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยิปซั่มบอร์ด

ยิปซั่มบอร์ด & ฝ้าเพดาน

แผ่นยิปซัม ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล ส่วนประกอบสำคัญคือแกนกลาง ของแผ่นยิปซัมเป็นเนื้อปูยิปซัม ทนทานต่อการใช้งาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์แบบตู้ (Container Data Center)

ศูนย์คอมพิวเตอร์แบบตู้ container คือ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ประกอบด้วยการคำนวณและออกแบบระบบที่สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นในศูนย์