ระบบตรวจจับควันความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector System)

ระบบตรวจจับควันความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector System) มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เหตุเพราะแจ้งเตือนเราก่อนเกิดอัคคีภัยได้

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ จะได้ยินกันในชื่อว่า FM200 , NOVEC1230 หรือ ก๊าซเฉื่อย ( IG100 , IG500 ) ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ

ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ (Water Mist Fire Protection System) – HI-FOG

Hi-Fog เป็นระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ (Water Mist System) ชนิดแรงดันสูงที่จะมาทดแทนระบบดับเพลิงอื่นๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน