อุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ – PACKET POWER

เป็นระบบตรวจสอบอุณหภูมิที่มีความยึดหยุ่นสูง สามารถวัดค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 6 จุดต่อตู้สามารถรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยส่งต่อกัน

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ (Water Leak Detector)

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ หรือ Water Leak Detector ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากน้ำรั่วซึม พร้อมบอกระยะที่เกิดการรั่วซึมได้

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ (Water Leak Detector) – ELSA

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ หรือ Water Leak Detector ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากน้ำรั่วซึม พร้อมบอกระยะที่เกิดการรั่วซึมได้

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector) – TTK

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector) เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในบริเวณที่มีความเสี่ยง

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector) – ELSA

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector) เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในบริเวณที่มีความเสี่ยง

ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ Diesel Rotary UPS – PILLER

ผลิตภัณฑ์ระบบสำรองไฟฟ้า อัตโนมัติ (UPS) จากประเทศเยอรมัน ผู้ผลิตและพัฒนาระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ แบบ Diesel Rotary UPS : DRUPS ขนาดตั้งแต่ 500kW ไปจนถึง 40MW

ท่อไร้ประกายไฟและความร้อน PYPLOK

PYPLOK เป็นเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์สิทธิบัตรจากประเทศแคนาดา ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันมาตราฐานระดับโลก เช่น ASME, ANSI, DNV, ABS, BV, CCS, NK, LLYOD

ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)

ดาตาเซ็นเตอร์ (Data Center) หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เสมือนบ้านที่ทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนการทำงาน ของ ระบบสารสนเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ