ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Physical Security Information Management)

ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเป็นระบบ Software ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Security ทั้งหมดและแสดงผลออกมาให้ใช้งานในจอเดียวกัน

วัตถุป้องกันกระสุน (Bulletproof object)

วัตถุป้องกันกระสุน คือ วัตถุที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันอาวุธจำพวกปืนหรืออาวุธที่มีลักษณะการจริงด้วยความเร็วสูงปกป้องชีวิตในกรณีเหตุการณ์ร้าย

ฟิล์มทนแรงระเบิด (Explosion proof film)

ฟิล์มทนแรงระเบิดโดยส่วนใหญ่จะทำจากโพลีสเตอร์ซึ่งจะถูกนำมาติดตั้งที่กระจกเพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับกระจกในกรณีที่เกิดระเบิดจากภายนอก

ตู้บูธแบบความปลอดภัยสูง (High Security Booth)

ตู้บูธแบบความปลอดภัยสูง (High Security Booth) ถูกออกแบบมาให้ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าของพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัย

ระบบป้องกันการบุกรุกบริเวณรอบพื้นที่ (Perimeter Intrusion Detection System)

ระบบป้องกันการบุกรุกบริเวณรอบพื้นที่ (Perimeter Intrusion Detection System)                  ระบบ Perimeter Intrusion Detection System (PID) หรือมักจะเรียกกันว่าระบบป้องกันการบุกรุกบริเวณรอบพื้นที่เป็นระบบที่ไว้สำหรับตรวจจับการบุกรุกจากบุคคลภายนอกโดยจะติดรอบพื้นที่ที่ต้องการตรวจจับการบุกรุกในลักษณะ Perimeter เหมาะสำหรับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเอกชน ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีพื้นที่ใหญ่และเป็นพื้นที่ปิดเฉพาะพนักงานและผู้มีสิทธิ์เท่านั้น หลักการณ์ทำงานของระบบตรวจจับการบุกรุกจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักด้วยกัน เหมาะสำหรับองกรณ์ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และยากในการตรวตตราบริเวณโดยรอบเช่นโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย โกดัง และโรงผลิตไฟฟ้าหรือเคมี แบบเดินสาย (Fence Mounted) – เป็นเทคโนโลยีการเดินสายสัญญาณตรวจจับการบุกรุก (Cable Sensor) ติดตั้งที่รั้วรอบพื้นที่ ประกอบไปด้วยสายเซนเซอร์ กล่อง Signal Processor และระบบบริหารจัดการในรูปแบบของ Software โดยจะตรวจจับการบุกรุกในกรณีที่ผู้บุกรุกพยายามตัดรั้ว ปีนรั้ว หรืองัดแงะที่รั้ว โดยจะตวจจับเสียงที่เกิดบริเวณสายโดยเทียบกับเสียงในสถาวะปกติหรือตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือน (Seismic Sensors) รั้วที่สามารถใช้ร่วมกับ PID จะมี 4 ประเภท ได้แก่…

ระบบบริหารจัดการกุญแจแบบอัตโนมัติ (KEY Management System)

ระบบบริหารจัดการกุญแจแบบอัตโนมัติ (RFID Key Management System) มีลักษณะเป็นตู้เก็บกุญแจที่ควบคุมการเบิกคืนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบควบคุมการเข้าออกและระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Access Control And CCTV Surveillance System)

ระบบควบคุมการเข้าออกและระบบโทรทัศน์วงจรปิด เป็น ระบบความปลอดภัย ขั้นพื้นฐานที่ทุกองค์กร หรือหน่วยงาน นั้นต้องมี ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ UTC Group

ประตูหมุน (Revolving door)

ประตูหมุน Revolving Door เป็นประตูที่ออกแบบให้ใช้สําหรับทางเข้าออกสําหรับผู้คนเดินเข้าออกอาคารเพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประตูกั้นคน (Turnstile)

Turnstile หรือประตูกั้นคน (Pedestrian Gate) เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในการตรวจสอบคน ก่อนเข้าในพื้นที่หรืออาคาร โดยปกติจะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าออก