ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector)

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector) เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในบริเวณที่มีความเสี่ยง

สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า (Switchboard)

 Switchboard สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าคือหนึ่งอุปกรณ์ในระบบการส่งจ่ายที่มีความสำคัญที่สุดอีกระบบหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ในการป้องกันความเสียหายและควบคุมการจ่ายไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMER)

หม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMER) เป็นจุดเริ่มต้นของการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ดังนั้นจึงสามารถถือได้ว่าหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นหัวใจของระบบส่งพลังงานไฟฟ้า

ยิปซั่มบอร์ด

ยิปซั่มบอร์ด & ฝ้าเพดาน

แผ่นยิปซัม ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล ส่วนประกอบสำคัญคือแกนกลาง ของแผ่นยิปซัมเป็นเนื้อปูยิปซัม ทนทานต่อการใช้งาน

ระบบตรวจจับควันความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector System)

ระบบตรวจจับควันความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector System) มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เหตุเพราะแจ้งเตือนเราก่อนเกิดอัคคีภัยได้