ระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency Phone System)

พร้อมติดตั้งและบริการหลังการขาย ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน CALL CENTER Emergency Phone สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินบริเวณ ลานจอดรถ, โรงพยาบาล และพื้นที่สาธารณะ

ระบบกักเก็บลมเย็นภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cold Aisle Containment)

ระบบเก็บกักลมเย็น Cold Aisle Containment แยกระหว่างลมร้อนและลมเย็นออกจากกันนั้นทำให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ควบคุมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับห้อง Server (Power Distribution Unit : PDU)

PDU (Power Distribution Unit) ประกอบไปด้วยอุปกรณ์สำคัญที่ทำหน้าที่สำหรับจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบสายดินของ Computer Level Grounding และระบบตรวจการณ์ พร้อมทั้งบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

MTS

เครื่องสลับจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (Multi Transfer Switch : MTS) – RIELLO

Multi Transfer Switch : MTS สามารถโอนย้ายการจ่ายไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหนึ่งไปสู่อีกแหล่งไฟฟ้าหนึ่งโดยอัตโนมัติทันทีไม่ขาดตอนไม่เกิดผลกระทบต่าง ๆ

ระบบเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF

ระบบ VRV หรือ ระบบ VRF เป็นระบบของเครื่องปรับอากาศ ที่มีลักษณะการทำงานที่สามารถเปลี่ยนเเปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดเเละจำนวนตัวเครื่องปรับอากาศ

แบตเตอรี่ สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ (Battery)

Battery จะทำหน้าที่ในการสะสมพลังงานไฟฟ้าให้เครื่องสำรองไฟฟ้า ขณะที่มีการจ่ายไฟในสภาวะปกติ และเมื่อเกิดภาวะขัดข้องทางไฟฟ้าที่อาจเกิดจากไฟการไฟฟ้าดับ