ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ จะได้ยินกันในชื่อว่า FM200 , NOVEC1230 หรือ ก๊าซเฉื่อย ( IG100 , IG500 ) ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ศูนย์คอมพิวเตอร์แบบตู้ (Container Data Center)

ศูนย์คอมพิวเตอร์แบบตู้ container คือ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ประกอบด้วยการคำนวณและออกแบบระบบที่สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นในศูนย์

ระบบเสากั้นทนแรงชน (Bollard)

ระบบเสากั้นทนแรงชน หรือ High Security Bollard เป็นเสากั้นที่ออกแบบไว้เพื่อรักษาระยะห่างของอาคาร กับจุดที่เกิดวินาศกรรม เพื่อลดความเสียหาย

ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ

ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ (Water Mist Fire Protection System) – HI-FOG

Hi-Fog เป็นระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ (Water Mist System) ชนิดแรงดันสูงที่จะมาทดแทนระบบดับเพลิงอื่นๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ (Water Leak Detector) – WATER SENSE

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ หรือ Water Leak Detector ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากน้ำรั่วซึม พร้อมบอกระยะที่เกิดการรั่วซึมได้

ระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : DCIM)

Data Center Infrastructure Management (DCIM) เป็นโซลูชั่นแบบรวมศูนย์ในการมอนิเตอร์ติดตามการใช้พลังงานระบบการทำความเย็น และตัวแปร ในศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Conditioning system)

เครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลก “STULZ” เป็นเครื่องปรับอากาศที่ถูกออกแบบเน้นหนักไปทางด้านประหยัดพลังงาน

หลักการออกแบบ

การออกแบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานศูนย์ข้อมูลทั้ง การออกแบบระบบโดยรวม อุปกรณ์ที่เลือกใช้