งานสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์ PILLER DRUPS : DIESEL ROTARY UPS 2018

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 – SITEM ผู้นำด้านการออกแบบ ติดตั้งและให้บริการบำรุงรักษา ศูนย์คอมพิวเตอร์(Data Center) ในประเทศไทย จัดสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์ DRUPS

Access Control And CCTV Surveillance System

Access Control And CCTV Surveillance System   Basic security systems that all organizations have are access control and cctv surveillance systems. SITEM choose the product of UTC Group (UTC Security solution), which is the LENEL and Interlogix products, which are now widely used in intelligent buildings around the world.Lenel is the most widely used open platform…