ผู้ใช้งานแบตเตอรี่ ควรทำอย่างไรที่จะสามารถใช้งานแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด (VRLA) ที่ใช้งานอยู่แพร่หลาย โดยส่วนใหญ่จะมีอายุ (ส่วนของการออกแบบหรือ Design Life Time) ตั้งแต่ 3 ถึง 12 ปี