TMI 2021 “การปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพสู้ยุคดิจิทัลในวิกฤตโรคระบาด”

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (SITEM) ได้เป็นผู้สนับสนุน ในการจัดงาน ประชุมวิชาการประจำปี TMI 2021 ในครั้งนี้

สัมมนาออนไลน์หัวข้อ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองจ้อมูลส่วนบุคคล พ ศ 2562 (PDPA)

เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายขึ้น ทำให้ในปัจจุบันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่าย

เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ในปี 2021

เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องที่เคยมี ทำให้ระบบเป็นมิตรพร้อมความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น