เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ในปี 2021

เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องที่เคยมี ทำให้ระบบเป็นมิตรพร้อมความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น