TMI 2021 “การปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพสู้ยุคดิจิทัลในวิกฤตโรคระบาด”

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (SITEM) ได้เป็นผู้สนับสนุน ในการจัดงาน ประชุมวิชาการประจำปี TMI 2021 ในครั้งนี้