สร้างศูนย์สร้างสรรค์ ปันน้ำใจให้น้อง ศูนย์ที่ 66 (U.C.F)

มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ Uthai Chaipanya Computer room Foundation (U.C.F.) ได้จัดตั้งโครงการ “สร้างศูนย์สร้างสรรค์ ปันน้ำใจให้น้อง” ศูนย์ที่ 66 จังหวัด ศรีสะเกษ