38th WUNCA มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 38 วันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Asia Cold Chain Show 2018

Asia Cold Chain Show งานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านห้องเย็น ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ EH106 ไบเทค บางนา

TMI 2018 “สู่คุณภาพเทคโนโลยี สารสนเทศสุขภาพแห่งชาติ”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2018 จัดประชุมระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ

งานสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์ PILLER DRUPS : DIESEL ROTARY UPS 2018

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 – SITEM ผู้นำด้านการออกแบบ ติดตั้งและให้บริการบำรุงรักษา ศูนย์คอมพิวเตอร์(Data Center) ในประเทศไทย จัดสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์ DRUPS