SITEM เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด

SITEM ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยขอให้พนักงาน หลีกเลี่ยงการเดินทางส่วนตัวไปต่างจังหวัดหรือรวมตัวกัน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามหลักมาตรฐาน วสท.

นขออเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์