โลกแห่งศูนย์ข้อมูล 2017 (Data Centre World)

พบกับ STULZ ที่งานโลกแห่งศูนย์ข้อมูล 2017 ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีสำหรับการจัดการอุณหภูมิและ ความชื้นซึ่งใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ