ผู้ใช้งานแบตเตอรี่ ควรทำอย่างไรที่จะสามารถใช้งานแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด (VRLA) ที่ใช้งานอยู่แพร่หลาย โดยส่วนใหญ่จะมีอายุ (ส่วนของการออกแบบหรือ Design Life Time) ตั้งแต่ 3 ถึง 12 ปี

SITEM : สนับสนุนและพัฒนา ระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์

SITEM ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนและพัฒนา ระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานใน “(FIBO) ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและลด COVID-19