Marioff เปิดตัว HI-FOG® โซลูชันป้องกันอัคคีภัย

Securika Moscow เป็นนิทรรศการด้านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย Marioff ให้ความสำคัญกับระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ