Active Power XT MMS เพิ่มระบบโมดูลาร์ใหม่พร้อมกับเพิ่มเวลาทำงาน

การเปิดตัวนี้ทำให้ Active Power ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Piller Group สามารถให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นและใช้งานได้ยาวนานขึ้น