ระบบ Video Wall

ระบบ Video Wall เป็นเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาจากเทคโนโลยีประเภท Projector ที่เราเห็นทั่วไปตามโรงฉายหนัง การฉาย Presentation หรือหรือแม้แต่การใช้งานตามที่พักอาศัย

ระบบล็อคนิรภัยอัจฉริยะ (Cloud Lock)

Cloud Lock Management System คือ ระบบล็อคนิรภัยอัจฉริยะ สำหรับตู้ Rack ในระบบ Cloud Lock จะใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์