ระบบสตาร์ตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไร้แบตเตอรี่

GenSTART จาก Active Power เป็นระบบสตาร์ตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไร้แบตเตอรี่ซึ่งเพิ่มความพร้อมใช้งานให้กับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า