งานสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์ PILLER DRUPS : DIESEL ROTARY UPS 2018

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 – SITEM ผู้นำด้านการออกแบบ ติดตั้งและให้บริการบำรุงรักษา ศูนย์คอมพิวเตอร์(Data Center) ในประเทศไทย จัดสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์ DRUPS