STULZ และ Cloud&Heat วางแผนความร่วมมือระดับโลก

   STULZ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกด้านเครื่องปรับอากาศที่มีความแม่นยำได้ประกาศความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Cloud & Heat Technologies

Marioff ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM Approval สำหรับอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้

ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำของ HI-FOG® นั้นจะใช้น้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อป้องกันเครื่องจักรที่สำคัญและดับเพลิงที่แหล่งเพลิงไหม้ ช่วยลดความเสียหายและลดเวลาที่ต้องหยุดการทำงานให้น้อยที่สุด