Marioff ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM Approval สำหรับการใช้งาน HI-FOG® เพื่อป้องกันเพลิงไหม้

M Approval ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของประสิทธิภาพในการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัยจากหมอกน้ำและได้รวมถึงการทดสอบเพลิงไหม้เต็มรูปแบบนับสิบชนิด