สิ่งเล็กๆที่มีผลกระทบต่อแบตเตอรี่ UPS ของคุณเป็นอย่างมาก

การให้ความสนใจกับรายละเอียดเริ่มตั้งแต่ช่วงที่แบตเตอรี่ใหม่มาถึง เนื่องจากการปฏิบัติโดยประมาทอาจนำไปสู่ความเสียหายของแบตเตอ