SITEM งานสัมมนา “Data Center Next Generation Facility Seminar”

ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา “Data Center Next generation Facility Seminar”วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ชั้น 2 ห้องแกรนด์บอลลูม