Code Blue ช่วยให้ UC Davis ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนได้มากขึ้น

ระบบนี้ได้รับการออกแบบในกรณีที่หากมีเหตุฉุกเฉิน ระบบนี้จะอยู่ในสถานที่ที่สะดวกสบายซึ่งผู้คนเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา