พื้นที่ที่ได้ประโยชน์จากเมืองแนวดิ่ง

การสร้างเมืองขึ้นไปด้านบนซึ่งต่างกับการสร้างออกไปด้านข้างเพื่อการประหยัดพื้นที่นั้นกำลังกลายเป็นวิธียอดนิยมในการรับมือกับจำนวนประชากรโลก