เหตุใดการตรวจจับวัตถุแปลกปลอมจึงเป็นส่วนสำคัญของระบบตรวจสอบยานพาหนะ

ความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องง่าย และจำเป็นต้องมีมืออาชีพเพื่อเลือกเครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนมาก และจะต้องพิจารณาว่าเทคโนโลยีหรือวิธีปฏิบัติใดที่ดีที่สุดที่จะใช้เมื่อพยายามทำให้คนปลอดภัย