ระบบการจดจำใบหน้าและ การตรวจจับใบหน้า – MEGVII

ระบบการจดจำใบหน้าและการตรวจจับใบหน้า ถูกนำมาใช้กับระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติโดยการกำหนดสิทธิ์ให้แก่บุคคลต้องการ