การปกป้องสนามบินจากการถูกโจมตีจากยานพาหนะ

Avon Barrier ได้เสนอมาตรการบรรเทาสาธารณภัยยานพาหนะหลายร้อยมาตรการที่สนามบินเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องทางกายภาพของสถานที่สาธารณะ

Sentinel Rack รุ่นใหม่

Riello UPS นำเสนอผลิตภัณฑ์ Sentinel Rack รุ่นใหม่ที่เพิ่มโซลูชั่นสำหรับแอพพลิเคชั่นไอทีและระบบเครือข่ายที่ต้องการความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟสูงสุด