SITEM : มาตรการรับมือการระบาดไวรัส Covid-19

ตามสถานการณ์แพร่ระบาด ของไวรัส COVID-19 ซึ่งทราบกันอยู่แล้ว ทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบริการได้โดยไม่หยุดชะงัก

Multi Power

เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ Riello UPS MULTI POWER (รุ่น MPW และรุ่น MPX) เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติชนิด 3 เฟส ในรูปแบบโมดูล่า (Modular architecture)

แบตเตอรี่ Li-Ion สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า – RIELLO

ด้วยแบตเตอรี่ Li-Ion สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีศักยภาพสูงสำหรับการจัดเก็บพลังงาน เรายืนยันว่าผลตอบแทนที่ได้รับทั้งทางเศรษฐกิจ

แนวคิดด้านการป้องกันอัคคีภัยสำหรับศูนย์ข้อมูล: การตอบสนองต่อสถานการณ์เพลิงไหม้จริง

 การเกิดอัคคีภัยในศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยเป็นความจริงที่โหดร้าย ผลจากอัคคีภัยดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความเสียหายทางตรงอย่างร้ายแรง