SITEM : สนับสนุนและพัฒนา ระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์

SITEM ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนและพัฒนา ระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานใน “(FIBO) ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและลด COVID-19

ห้องควบคุมคืออะไร

สิ่งแรกที่คุณนึกถึงเกี่ยวกับห้องควบคุมคือห้องที่มีเสียงดังและห้องเย็นที่มีผู้คนจำนวนมากนั่งอย่างขยันขันแข็งหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

HVM Bollard มีความหมายอย่างไร

คุณเคยได้ยินคำว่าเสากั้นทนแรงชนสำหรับการป้องกันอันตรายจากการโจมตีด้วยยานพาหนะหรือ HVM Bollard และสงสัยหรือไม่ว่ามันหมายถึงอะไร?