แผ่นปิดหน้าตู้

การใช้พลังงานต่ำและการระบายความร้อนที่เหมาะสมคือสองคุณลักษณะพื้นฐานของการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูงและช่องว่างของตู้แร็ค