เหตุผลของการนำระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์แบบอัตโนมัติมาใช้

ในปัจจุบันนี้ การบังคับใช้กฎหมายหรือการที่องค์กรความปลอดภัยต่าง ๆ ใช้ร่องรอยเพื่อเพื่อสืบหาหลักฐานในการลดอัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมดูจะไม่เพียงพอนัก

ทำไมความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดต่อศูนย์ข้อมูลถึงกวนใจคุณ

มันเป็นความรู้สึกปลอดภัยที่และมั่นคงที่มนุษย์มีความสามารถที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆอย่างไม่น่าเชื่อจนนำไปสู่ความล้มเหลวของแบตเตอรี่ “ไม่มีข่าวก็คือข่าวดี”