อุปกรณ์ลบข้อมูลฮาร์ดดิส – GARNER

degaussing เป็นการใช้สนามแม่เหล็กทำลายข้อมูลในฮาร์ดดิสซึ่งวิธีนี้จะทำให้ข้อมูลไม่สามารถถูกกู้กลับมาได้เนื่องจากเป็นการทำลายรูปแบบสนามแม่เหล็กของฮาร์ดดิส

40th WUNCA มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม เทคโนโลยี TDR

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมแบบเทคโนโลยี TDR นั้นจะทำงานเหมือนกับระบบโซน่าของเรือคือจะปล่อยคลื่นที่สามารถตรวจจับการรั่วซึมของน้ำได้ในหลาย ๆ จุดพร้อมกัน

4 เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่สามารถปรับปรุงความปลอดภัยในการขนส่ง

ความสำคัญของเทคโนโลยีความปลอดภัยในการปกป้องทรัพย์สินการขนส่งเช่นเดียวกับคน อ่านต่อไปเพื่อค้นหาเทคโนโลยีความปลอดภัยสี่ประการ